Kultur

Kultur

Kultur är all mänsklig verksamhet i stort och i smått, som sätter avtryck i historien och därigenom utvecklar och formar samhället. Det är därför viktigt att underlätta och befrämja de yttringar som finns och som uppstår i samhället. Vi vill arbeta för en djup och mångsidig kulturell verksamhet i Lomma.
Miljöpartiet i Lomma verkar aktivt för:

  • att lyfta fram Kulturmiljöprogrammet och arbetet kring det
  • att stärka bibliotekens roll som lokala kulturhus exempelvis genom att de även är öppna på söndagar
  • att öka och förenkla tillgång till lokaler för att möjliggöra för fler föreningar att utöva sin verksamhet
  • att underlätta för föreningar att mötas, utvecklas och utbyta idéer genom skapande av ett föreningsforum
  • att öka stödet till ideella föreningar så att deras verksamhet kan utökas och engagera fler kommuninvånare
  • att underlätta för fler att utöva och visa sin konst offentligt

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter