Förslag till strategisk plan och budget 2019-2021

Miljöpartiet presenterar sitt förslag till strategisk plan och budget för 2019-2021.

Miljöpartiet tar sikte på ett tryggt, klimatneutralt och jämlikt Luleå där människan mår bra. Vi vill att Luleå ska vara en modern och robust kommun som håller för framtiden, en stad med ambitioner där invånarna blir hörda och är med och bygger samhället. Vi ser att jämställdheten mellan kvinnor och män både frigör individer och är en nyckel till att fler ska vilja bo här.

Vi vill att Luleå kommun ska vara en och samma organisation där delarna drar åt samma håll för att ge Luleåborna en bra skola, omsorg och service och för
att nå de ambitiösa framtidsmålen som redan finns beslutade.

Luleå ska hänga ihop. Landsbygden ska synas, märkas och utvecklas. Vi vill stötta hållbara företag, friluftsliv, matproduktion och medbestämmande i byarna. I Luleå centrum vill vi se en levande handel där människor som rör sig till fots skapar trivsel och trygghet.

I Luleå ska vi kunna färdas effektivt med cykel, kollektivtrafik och till fots, eftersom det är det bästa både för miljön och människan. När fler reser med buss och cykel skapas plats åt den som saknar alternativ till bilen. Med hjälp av fler laddstolpar för elbilar och tillgång till biogas ska fler bilister kunna resa utan att påverka klimatet.

Vi i miljöpartiet kommer att vara rösten som driver klimatarbetet i Luleå
framåt i en tid då klimatfrågan är akut.