Valprogram 2022

Alla ska med när Luleå ställer om!

Våra toppkandidater Annika Eriksson, Lothar Bellgardt, Evelina Rydeker, Malin Svedjeholm, Stig Sörlin och Sven Persson.

Närmiljöpartiet

Det är bara nu vi har chansen att bromsa klimatförändringen och skapa en framtid som barnen kan längta till! Omställningen är möjlig och vi i Miljöpartiet har viljan att genomföra den. Vi vill bygga ett nära samhälle där det miljösmarta är det självklara.

 • Vi vill att Luleå ska vara en fossilfri kommun senast år 2030, genom att driva en grön omställning tillsammans med invånare, föreningar och företag.
 • Kommunen ska bruka sin skog naturnära och hyggesfritt. Inga fler kalhyggen!
 • Skapa nya naturreservat som bevarar biologisk mångfald och säkrar människors tillgång till naturupplevelser.
 • Vi ska vara rädda om kommunens fastigheter, underhålla, renovera och bygga skonsamt och hållbart.
 • Luleå ska vara lummigt och blommande, med ängar, grönska och skogar i alla områden. Både människor och bin ska trivas!
 • Kommunen och stadskärnan ska byggas för människor, med säkra trafiklösningar som prioriterar transporter med kollektivtrafik, cykel och till fots.
 • Vi vill ha trivsamma stadsdelscentrum som invånarna är stolta över och som många vill besöka.

Skolmiljöpartiet

Skolan är barnens väg till den framtid de vill skapa åt sig själva utifrån sina drömmar och unika förmågor. Vi vill att alla barn, oavsett ursprung och förutsättningar, ska få rätt stöd och den kunskap de behöver och efterfrågar.

 • Barn i hela kommunen ska kunna ta sig på egen hand till en trygg skola där alla får rätt stöd.
 • Skolan och förskolan ska finnas där barnen bor, särskilt för de mindre barnen och deras föräldrar.
 • Barngrupper och skolklasser ska bli mindre, för en bättre trygghet och lärmiljö.
 • Personal- och vikariebristen inom skola och omsorg ska lösas. Vi vill satsa på bättre villkor och en hälsosam arbetsmiljö.
 • Kommunen ska erbjuda gymnasie- och vuxenutbildningar som ger kompetens för framtiden och göra särskilda satsningar på grön teknik, matproduktion och kultur.
 • Skolor ska inte drivas av vinstintressen. Men vi ser gärna ideella verksamheter.

Livsmiljöpartiet

Ett samhälle som stödjer ett hållbart liv för människor i alla faser av livet gör att både människor och saker håller längre, samtidigt som vi värnar om naturens resurser för framtida generationer. I ett sådant samhälle är vi tryggare, mer självförsörjande och kan möta utmaningar tillsammans.

 • Vi vill att kommunen ska testa 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön hos sina anställda.
 • Det ska vara lättare för lokala matproducenter att sälja mat till kommunen.
 • Vi vill öka kommersiell odling av livsmedel i Luleå med progressiva, gröna stöd.
 • Landsbygderna ska ha utbyggd kollektivtrafik, mötesplatser och servicepunkter.
 • Föreningar som arbetar för ett aktivt kultur-och idrottsliv, särskilt för barn, unga och äldre ska stöttas.
 • Ett stöd kring digitala frågor ska utvecklas särskilt för äldre och för dom med särskilda behov så att digitalt utanförskap minimeras.
 • Ingen ska vara utanför och alla ska kunna ha inflytande över utvecklingen i Luleå kommun. Politiken ska bedrivas i dialog så att alla kan vara med när Luleå ställer om!

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter