Nu presenterar Miljöpartiet sin plan för Luleå

Nu presenterar Miljöpartiet sin plan för Luleå

I vårt förslag till strategisk plan och budget för Luleå kommun gör vi satsningar på en effektiv klimatomställning, levande byar, jämställdhet som inkluderar alla, skyddad natur, levande kultur och en nytänkande och trygg vård och skola.

Våra satsningar:
 

 • 108 miljoner kronor till klimatåtgärder, såsom nära vardagsliv, energieffektivisering och samordning av transporter ihop med näringslivet, med mera.
 • 15 miljoner kronor till mindre barngrupper i förskolan.
 • 3 miljoner kronor till mottagning för våldsutsatta kvinnor och mottagning för våldsutövare. Vi ger också uppdrag om förebyggande arbete i skolorna för att motverka mäns våld mot kvinnor.
 • 6 miljoner kronor till höjda löner i hemtjänsten.
 • 6 miljoner kronor för att stärka barn- och ungdomsvården och hjälpa de mest utsatta barnen.
 • Gratis blöjor till barn i förskolan och gratis mensskydd i skolorna.
 • Lulviken-Snasahögarna och Mjölkuddsberget blir naturreservat under 2022 och vi ger uppdrag om ytterligare skyddad skog.
 • 10 miljoner kronor till nya cykelvägar i Luleå och vi flyttar pengar från förbättring av bilväg till förbättring av gång- och cykelvägar.
 • Vi vill att pengar som har avsatts för förändrad skolstruktur ska bidra till en nära skola även på landsbygden i Luleå kommun.
 • 5 miljoner kronor till levande kulturliv i hela kommunen.
 • 500 000 kronor till bättre dialoger och inflytande för kommunens invånare.

– Vi vill se ett rättvist och jämställt Luleå där vi driver omställningen samtidigt som vi ger människorna det de behöver, säger gruppledare Malin Svedjeholm.

Finansiering av våra satsningar

Pengar till klimatomställning tas från kommunens befintliga potter som lämpar sig väl för klimatåtgärder. Vi viker potterna för innovation samt hållbart växande Luleå och delar av potten för näringslivsfrämjande åtgärder till klimatomställningen.

Enligt kommunstabens underlag kommer kommunens ekonomi att gå allt sämre för att gå med underskott år 2024. Enligt prognosen ska kommunens spara över 100 miljoner kronor år 2024. Det är inte rimligt i den situation organisationen och samhället befinner sig i. Miljöpartiet väljer att höja kommunalskatten med 10 öre år 2023 och ytterligare 10 öre år 2024 och ökar på det sättet kommunens budget med totalt 126 miljoner kronor.

– De stora besparingskraven är ohållbara, organisationen behöver andas och Luleå behöver kunna utvecklas. Skattehöjningen är en gemensam insats som ger oss en tryggare välfärd, säger Malin Svedjeholm.

Läs hela vårt budgetförslag.

Relaterade nyheter

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter