Livsmiljöpartiet

Hållbart liv

Ett samhälle som stödjer ett hållbart liv för människor i alla faser av livet gör att både människor och saker håller längre, samtidigt som vi värnar om naturens resurser för framtida generationer. I ett sådant samhälle är vi tryggare, mer självförsörjande och kan möta utmaningar tillsammans.

  • Vi vill att kommunen ska testa 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön hos sina anställda.
  • Det ska vara lättare för lokala matproducenter att sälja mat till kommunen.
  • Vi vill öka kommersiell odling av livsmedel i Luleå med progressiva, gröna stöd.
  • Landsbygderna ska ha utbyggd kollektivtrafik, mötesplatser och servicepunkter.
  • Föreningar som arbetar för ett aktivt kultur-och idrottsliv, särskilt för barn, unga och äldre ska stöttas.
  • Ett stöd kring digitala frågor ska utvecklas särskilt för äldre och för dom med särskilda behov så att digitalt utanförskap minimeras.
  • Ingen ska vara utanför och alla ska kunna ha inflytande över utvecklingen i Luleå kommun. Politiken ska bedrivas i dialog så att alla kan vara med när Luleå ställer om!

Nyheter på Ekologisk hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter