Närmiljöpartiet

Ett nära samhälle

Det är bara nu vi har chansen att bromsa klimatförändringen och skapa en framtid som barnen kan längta till! Omställningen är möjlig och vi i Miljöpartiet har viljan att genomföra den. Vi vill bygga ett nära samhälle där det miljösmarta är det självklara.

  • Vi vill att Luleå ska vara en fossilfri kommun senast år 2030, genom att driva en grön omställning tillsammans med invånare, föreningar och företag.
  • Kommunen ska bruka sin skog naturnära och hyggesfritt. Inga fler kalhyggen!
  • Skapa nya naturreservat som bevarar biologisk mångfald och säkrar människors tillgång till naturupplevelser.
  • Vi ska vara rädda om kommunens fastigheter, underhålla, renovera och bygga skonsamt och hållbart.
  • Luleå ska vara lummigt och blommande, med ängar, grönska och skogar i alla områden. Både människor och bin ska trivas!
  • Kommunen och stadskärnan ska byggas för människor, med säkra trafiklösningar som prioriterar transporter med kollektivtrafik, cykel och till fots.
  • Vi vill ha trivsamma stadsdelscentrum som invånarna är stolta över och som många vill besöka.

Nyheter på Bostäder och samhällsplanering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter