Skolmiljöpartiet

Trygg och jämlik skola

Skolan är barnens väg till den framtid de vill skapa åt sig själva utifrån sina drömmar och unika förmågor. Vi vill att alla barn, oavsett ursprung och förutsättningar, ska få rätt stöd och den kunskap de behöver och efterfrågar.

  • Barn i hela kommunen ska kunna ta sig på egen hand till en trygg skola där alla får rätt stöd.
  • Skolan och förskolan ska finnas där barnen bor, särskilt för de mindre barnen och deras föräldrar.
  • Barngrupper och skolklasser ska bli mindre, för en bättre trygghet och lärmiljö.
  • Personal- och vikariebristen inom skola och omsorg ska lösas. Vi vill satsa på bättre villkor och en hälsosam arbetsmiljö.
  • Kommunen ska erbjuda gymnasie- och vuxenutbildningar som ger kompetens för framtiden och göra särskilda satsningar på grön teknik, matproduktion och kultur.
  • Skolor ska inte drivas av vinstintressen. Men vi ser gärna ideella verksamheter.

Nyheter på Barn och förskola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter