Sveriges främsta cykelstad

Lyssna

Trafiken påverkar den lokala miljön, klimatet och vardagen för stadens människor. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska vara det självklara valet för dem som bor, arbetar eller vistas i Malmö.

Malmö is Building a 7-Story Bicycle House! Filmen är gjord av streetfilms: www.streetfilms.org

Miljöpartiet vill

  • Investera i spårväg, nya Pågatågslinjer, snabbare Öresundståg och höghastighetståg.
  • Att det ska finnas minst lika mycket cykelbanor som bilväg i staden.
  • Att den som lever bilfritt ska slippa betala för andras parkering.

Vänd trafikmaktordningen. Staden har länge anpassats för bilisterna och många gator präglas av höga hastigheter. Malmöborna vill ha mer plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det är smidigt, klimatvänligt, billigt och hälsosamt. Därför får bilen ge plats för ökad trygghet, tillgänglighet och för mindre buller och luftföroreningar som gör Malmös barn, äldre och vuxna sjuka. Vi vill göra körbanorna smalare för att få ner hastigheterna och skapa plats för spårvagnar och cyklister och ge fotgängare, cyklister och kollektivtrafik företräde i trafiken.

Sveriges främsta cykelstad. För varje meter cykelbana finns mer än två meter körbana. Tät biltrafik och få möjligheter att korsa den begränsar fotgängare och cyklister. Vi verkar för att Malmö ska vara Sveriges främsta cykelstad. Det ska finnas minst lika mycket cykelbanor som bilväg i staden. De ska knyta ihop stadsdelarna och vara den snabbaste vägen att ta sig mellan bostaden, skolan, tåget, arbetsplatsen, mataffären och naturen. Körbanorna ska korsas av fler säkra övergångsställen och upphöjda cykelöverfarter. Vi vill även bygga ut hyrcykelsystemet och erbjuda utbildning för Malmöbor som inte har lärt sig cykla – cykeln ska kunna vara det naturliga transportmedlet för alla!

Spåren stärker staden. De flesta bilisterna kommer från kranskommunerna. Miljöstyrande åtgärder i kombination med spårburen kollektivtrafik är viktiga verktyg. Vi arbetar för spårväg, nya Pågatågslinjer, snabbare Öresundståg och höghastighetståg. Det ger en kapacitetsstark, förutsägbar, snabb och bekväm pendling som kan utmana både bil och flyg. Samtidigt minskar de luftföroreningar och buller och bidrar till företagsetableringar och ökade investeringar i bostadsbyggande.

Parkering. Priset att parkera måste åtminstone motsvara kostnaderna för parkeringsplatsen. Idag subventioneras inte sällan över halva kostnaden, av stadens skattebetalare eller de grannar, kollegor eller konsumenter som inte har bil. Det handlar om mycket pengar och stora ytor. En parkeringsplats i ett p-hus tar lika mycket utrymme i staden som en studentbostad, och på marken ännu mer. Om parkeringsavgifterna på gatan eller i garaget motsvarade efterfrågan skulle fler bostäder byggas och biltrafiken minska, inte minst inpendlingen, och därmed en lång rad trängsel- och miljöproblem.

Fördjupning i ämnet Trafik

CYKELSTADEN: Så vill Miljöpartiet förändra Malmö till Sveriges bästa cykelstad (rapport 2010).

PÅ STADIGA HJUL: En offensiv cykelpolitik för Malmö och Lund (Rapport 2011). 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: