100% fossilfri fjärrvärme

Lyssna

Malmö stad har fattat ett av mandatperiodens viktigaste klimatbeslut. År 2020 ska kommunens fjärrvärme vara 100 procent förnybar och i ett nytt avtal med EON garanteras Malmö stad ett nollutsläpp för koldioxid.

I samband med att servicenämnden förnyade sitt avtal om fjärrvärmeleverans för åren 2016–2020, tecknade staden och EON ett tilläggsavtal om Förnybar Fjärrvärme som innebär en övergång från fossila bränslen som naturgas till förnybara biobränslen som flis. 

Malmö stad har satt upp ett mål att energianvändningen i de kommunala verksamheterna ska vara 100 procent förnybar år 2020. Detta är sedan januari 2014 uppfyllt beträffande el, men för värmeanvändningen har det endast varit cirka 40 procent. Med beslutet om 100 procent förnybar fjärrvärme är Malmö nära målet.

Avtalet med EON innebär dessutom ett stort kliv närmare det andra målet för Malmös energiförbrukning, nämligen att hela Malmö år 2030 ska försörjas med förnybar energi. Inte bara stadens egna verksamheter, utan även privatförbrukning. Omställningen till förnybar fjärrvärme, som Malmö som kund till EON driver på, innebär att klimatpåverkan från alla Malmös fjärrvärmekunder mer än halveras till 2025. 

Priset på förnybar fjärrvärme är något högre jämfört med ordinarie fjärrvärmemix, men bedöms ändå bli billigare än om staden själv skulle bygga solvärme- eller biobränsleanläggningar för att uppnå motsvarande utsläppsminskning. 

– När vi ser att stater viker ner sig i kampen för klimatet krävs det att städerna vågar gå före. Genom beslutet att gå över till 100 procent förnybar fjärrvärme visar Malmö att vi fortsätter ta ett ledarskap för klimatet, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: