Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Matpriserna har ökat dramatiskt den senaste tiden. Det drabbar framför allt de Malmöfamiljer som har små marginaler. Samtidigt kastas stora mängder ätbar mat varje dag. Miljöpartiet vill att Malmö stad agerar för att maten kommer till användning istället för att slängas.

Redan innan den senaste tidens matprishöjningar larmade Skåne Stadsmission om att matfattigdomen ökar – många familjer har fått det allt svårare att ha råd med mat. I en stad som Malmö, där var fjärde barn lever i fattigdom, är det välkommet och viktigt att det finns verksamheter som den sociala matbutiken Matmissionen som lindrar effekterna för dem som har det sämst ställt.

– Mat ska mätta magar, inte kastas. Miljöpartiet vill se ett rättvist samhälle där lön och samhällets skyddsnät är tillräckligt för att ha råd med mat, bostad och andra nödvändigheter. Men utifrån dagens förutsättningar vill vi underlätta för initiativ som lindrar matfattigdomen, och dessutom får ner matsvinnet. Där kan Malmö stad göra mycket mer än idag. Därför presenterar vi idag fyra förslag för att minska matfattigdomen, och samtidigt minska miljöpåverkan och utsläppen av växthusgaser, säger Stefana Hoti, Miljöpartiets förstanamn i kommunvalet.

Miljöpartiet i Malmös förslag:

  • Malmö stad ska ta initiativ till samarbete och en lokal handlingsplan med butiker, ideella föreningar och organisationer, för att ingen ätbar mat ska slängas.
  • Ge VA Syd och Sysav i uppdrag att samarbeta med lokala ideella aktörer och identifiera livsmedelsbutiker med svinn, för att fler hållbara samarbeten ska komma på plats så att maten används istället för att kastas.
  • Vi vill höja taxan för att kasta mat för att livsmedelsbutiker ska välja andra alternativ, till exempel sänka priset på mat med kort datum. Vi vill också skärpa tillsynen av butikernas sätt att hantera matavfall.
  • Malmö stad behöver sätta in åtgärder för att hålla matsvinnet till ett minimum i den egna organisationen. Miljöpartiet har sett till att skärpa arbetet med hållbar mat. Det har inneburit stora minskningar av matsvinnet, dessutom att andelen ekologiskt ökat kraftigt och klimatpåverkan minskat med 40 procent i skolmaten. Men mer kan göras. Vi vill att matsvinn blir ett särskilt utvecklingsområde i en ny policy för hållbar mat, och att Malmö stads upphandlingar ställer krav på att leverantörer arbetar mot minskat matsvinn.

 

För mer information eller intervju, kontakta Stefana Hoti (MP) på 073-234 24 82.

 

Bakgrund

Det slängs mycket ätbar mat. En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp. En del blir avfall men det finns ett stort, onödigt matsvinn av ätbar mat som slängs i soporna eller hälls ut i avloppen. Matsvinnet skulle kunna mätta ytterligare 3 miljarder människor och står för 8-10 procent av alla utsläpp av växthusgaser.

Relaterade nyheter

Malmö, 24 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet vill avskaffa avgiften för skyddat boende

Malmö, 18 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet i Malmö lanserar sitt valmanifest

Malmö, 27 juni 2022

Debattartikel: ”Det går utmärkt att minska hemlösheten utan att mota bort familjer som behöver stöd.”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter