Investeringar för ett helt Malmö

Lyssna

Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterar sitt gemensamma förslag till Malmö stads budget för 2018. Trygghet, kunskap och klimat prioriteras – investeringar för ett helt Malmö.

"Vi gör Malmös vatten renare, barnens miljöer hälsosammare och Malmöbornas vardag hållbarare. I stan blir det fler solceller, elbussar, cykelbanor och gröna miljöer som motverkar översvämningar. Hållbarhetsarbetet får en central roll i kommunens organisation", säger Märta Stenevi (MP) om klimatsatsningarna i budgeten.