Barn

Malmö ska vara en stad där alla barn har rätt till en trygg uppväxt med samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Så ser det inte ut idag, var fjärde Malmöbarn lever i fattigdom. Dessa barn lever ofta trångt, har sämre hälsa och fler blir underkända i skolan.

Vi vill:

  • Minska barnfattigdomen i Malmö.
  • Alla barn ska ha ett hem.
  • Skolor med störst behov ska ha mest resurser.
  • Ge fler barn möjlighet till en meningsfull fritid.

Idag lever en fjärdedel av Malmös barn i fattigdom, enligt Rädda barnens barnfattigdomsrapport från 2021. Vi vill minska barnfattigdomen genom stöd till föräldrar att komma i jobb genom utbildning, arbetsmarknadsinsatser och SFI. Vi vill även höja de nationella ersättningarna till familjer med lägst inkomst.

Vi menar att alla barn har rätt till ett hem. Fler billiga och bra lägenheter behöver byggas i Malmö för att fler barnfamiljer ska kunna få ett förstahandskontrakt och för att minska trångboddheten. Hemlösa barnfamiljer ska erbjudas bostäder istället för tillfälliga boende.

Alla Malmös skolor måste vara bra skolor och ge eleverna rättvisa förutsättningar. Men idag drabbar skolsegregationen de Malmöbarn som har tuffast förutsättningar. Miljöpartiet vill göra en nationell storsatsning med mer resurser till skolor och förskolor med tuffast uppdrag. Vi vill också att skolor med störst behov ska ha mest resurser, erfarna lärare och fler specialpedagoger och kurator. Skolvalet måste göras om för att fler skolor ska få en blandning av elever.

Många barn som lever i fattigdom har en begränsad tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. När de ekonomiska resurserna är knappa, finns det inga pengar till badkläder, fotbollsskor eller busskort till träningen. Vi vill därför se  fler allaktivitetshus och ökad tillgång till kulturskolans aktiviteter. Gratis busskort till skolelever skulle också öka möjligheten för barnen att ta sig runt till stadens aktiviteter.

Nyheter på Barn

Malmö, 21 december 2021

Debattartikel: ”Malmös nya vägledning kring hemlöshet har ett enögt fokus på föräldrarna.”

Malmö, 25 november 2020

Med höjd skatt kan vi satsa på Malmö

Malmö, 14 oktober 2020

MP i Malmö: Vi är redo att diskutera trygghet med S

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter