Cykel

Vi är många som varje dag cyklar genom staden för att komma till jobb, utbildning eller fritidsaktiviteter. Det är bra för hälsan och det är bra för miljön. Men för att fler ska välja cykeln behövs en storsatsning på cykel.

Vi vill:
  • Bra och säkra cykelbanor i hela Malmö.
  • Tio supercykelstråk för vardagspendling.
  • Bilfria zoner kring skolor och förskolor.
  • Förbättra hyrcykelsystemet Malmö by bike.

För att fler ska kunna göra sina vardagsresor med cykel behöver Malmö har ett sammanhängande nätverk av cykelbanor. Därför vill vi att Malmös cykelnät får en högre standard. Cykelbanorna behöver breddas, får bättre underlag och bli fler. Det ska självklart finnas plats för lådcyklar och snabba elcyklar likväl som cyklande barn på väg till skolan. I korsningar vill vi ge cyklister företräde framför bilar. Vi vill även se fler platser för cykelparkering där säkra cykelställ är standard.

Genom tio supercykelstråk kan cykelpendlingen blir riktigt smidig. Vi har sett till att Malmö fått sitt första supercykelstråk, Segevång-Limhamn och att det planeras för nummer två, Rosengård-Västra Hamnen. Nu vill vi fastslå ytterligare åtta stråk, som bestå av breda cykelbanor, med hög framkomlighet och som tar snabbaste vägen, utan att behöva ledas ut i trafiken eller in i trånga passager. Vi vill också att supercykelstråken kopplas ihop med Malmös grannkommuner och att cykelmotorvägen till Lund blir av.

Trafikkaos är ett faktum kring många av stadens skolor, eftersom många föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Det innebär trafikbuller och avgaser men också farliga trafiksituationer. För att barn ska kunna gå och cykla säkert till förskola och skola, vill vi att området närmst skolorna är bilfria zoner. Det innebär att den som kommer med bil får parkera en bit bort och gå den sista biten. Vi vill också se fler cykelställ i anslutning till skolor och förskolor.

Hyrcykelsystemet Malmö by bike behöver förbättras, med högre kvalitet på cyklarna, fler modeller att välja bland och fler stationer. Vi vill att cyklarna ska ingå Skånetrafikens app, så det räcker med en biljett. Då blir det lättare att kombinera cykel med övrig kollektivtrafik. Givetvis borde lådcyklar finnas i hyrcykelutbudet så att barnen får plats.

Nyheter på Cykel

Malmö, 15 november 2017

Cykelboom efter utspel om rabatt på elcyklarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter