Hållbart resande

Hållbart resande

Att resa är centralt för att vardagen ska gå ihop. Resor kan också låta oss se nya platser och uppleva nya saker. Därför ska det vara lätt att göra resorna på ett hållbart sätt.

Vi vill:
  • Bygga ut spår och kollektivtrafik.
  • Storsatsa på gång och cykel.
  • Fler delade fordon.
  • Gratis kollektivtrafik för skolungdomar.

Dagligen pendlar tusentals Malmöbor till jobb eller studier runt om i staden eller till närliggande kommuner. Omkring 15000 personer tar sig över bron till Danmark. Från grannkommunerna kommer cirka 75000 personer inresande dagligen. Andelen som väljer bilen minskar, men det finns en stor potential för fler att resa hållbart.

Vi vill se en kraftig utbyggnad av spår – i Malmö, i Skåne och i Sverige. Att ta tåg eller spårvagn är ett smidigt och snabbt sätt att ta sig fram. Mellan Malmö och Stockholm vill vi se höghastighetståg, för att korta restiderna och på allvar minska behovet för inrikesflyg. Möjligheten att resa över Öresund behöver förstärkas och vi vill se fler tåg till destinationer i Europa.

Att gå eller cykla är bra för hälsan och bra för miljön. Vi vill att se fler miljöer som är anpassade efter de som går och cyklar. Cykelbanorna i Malmö behöver bli fler och få högre standard. De behöver breddas, får bättre underlag och det ska självklart finnas plats för både lådcyklar och cyklande barn. Vi vill att det planeras för totalt tio supercykelstråk – breda och framkomliga cykelbanor, som tar snabbaste vägen.

Med fler delade fordon blir det lättare för Malmöborna att få ihop vardagen utan att behöva äga alla fordon själv. Därför vill vi inrätta mobilitetshubbar, platser där bilpoolsbilar och hyrcyklar samlas. Dessa ska finnas utplacerade över hela staden. Hyrcykelsystemet Malmö by bike behöver förbättras, med högre kvalitet på cyklarna, fler modeller att välja bland och fler stationer. Vi vill att cyklarna ska ingå Skånetrafikens app, så det räcker med en biljett.

Många Malmöbarn är idag låsta till sitt närområde. Detta påverkar möjligheten till skolval, fritidsaktiviteter och naturupplevelser. Vi vill att skolungdomar ska få resa gratis med kollektivtrafik i Malmö, eftersom det kan jämna ut villkoren mellan barnen och minska segregationen.

Nyheter på hållbart resande

Malmö, 22 mars 2022

Debattartikel: ”Det är oroande att Vänsterpartiet inte längre prioriterar miljö- och klimatfrågor.”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter