Skola och förskola

Skola och förskola

Alla Malmös skolor måste vara bra skolor och ge eleverna rättvisa förutsättningar. Men skolsegregationen drabbar de Malmöbarn som har tuffast förutsättningar. Detta vill vi ändra.

Vi vill:
  • Ge mest resurser till elever med tuffast förutsättningar.
  • Bryta skolsegregationen.
  • Rusta upp slitna skolor.
  • Satsa på förskolan.

Skolan ska ge alla elever samma chans. Men idag är det skillnad på hur väl elever lyckas i skolan beroende på var skolan ligger. I vissa skolor går elever vars föräldrar har högre utbildning och god ekonomi, medan barn i andra skolor kommer hem till familjer med arbetslöshet, sämre svenska och kort skolbakgrund. Elevers socioekonomiska bakgrund har betydelse för hur väl de lyckas i skolan, och uppdelningen av elever i olika skolor spär på skillnaderna ännu mer. Bristen på goda kamrateffekter, färre behöriga lärare och en stor personalomsättning leder till att de elever som har tuffast förutsättningar får ännu svårare att klara skolan.

Miljöpartiet vill göra en nationell storsatsning med mer resurser till skolor och förskolor med tuffast uppdrag. Vi vill också att skolor med störst behov ska ha mest resurser, erfarna lärare och fler specialpedagoger och kurator. Slitna skolor i utsatta områden behöver rustas upp. Vi vill se en invändig och utvändig genomgång och satsa på att göra skolgårdar roligare och grönare. Den fysiska miljön påverkar trivsel och studiero och signalerar också samhällets närvaro i ett område.

Att bryta skolsegregationen är en ödesfråga för svensk skola. Vi vill se mer blandade klasser och ett rättvisare skolval. Därför vill vi att skolvalet ska väga in om en elev bor i ett segregerat område. Nybyggda skolor ska placeras strategiskt och fler skolor ska profileras. Ekonomi får inte vara ett hinder för elever att välja skola, därför vill vi ge gratis busskort till elever.

Skolorna måste också bli bättre på att skapa förtroende för verksamheten. Vi vill att föräldrar i närområdet bjuds in till skolorna inför skolvalet för att motverka fördomar. Skolorna behöver också involvera barn, föräldrar och civilsamhälle för att skapa anknytning i lokalsamhället.

Förskolan spelar en viktig roll för barns utveckling och ger en bra grund för lärande. Miljöpartiet vill göra en nationell satsning på mer personal i förskolan och mindre barngrupper. För barn med kort tid i Sverige är förskolan extra viktig. Vi vill därför satsa på att fler barn ska gå i förskola, öka antalet öppna förskolor och erbjuda svenskundervisning för föräldralediga på öppna förskolan.

Vi accepterar inte att skolor har möjlighet att välja bort elever. Marknadsskolan måste stoppas. Barn ska kunna välja skola, men skolorna ska aldrig få lov att välja och vraka bland barnen.

Nyheter på Skola och förskola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter