Vallöften 2022

Ett grönt, skönt och rättvist Malmö

Miljöpartiet vill se ett hållbart Malmö där naturen blomstrar, luften är ren och klimatet i balans. Där det är lätt att ha en hållbar vardag och där omställningen gör livet bättre för alla Malmöbor.

Malmö ska vara en stad där alla barn har rätt till en trygg uppväxt med samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Där alla Malmöbor kan delta och känna sig trygga, oavsett var du kommer ifrån, hur du identifierar dig, vem du älskar eller vad du tror på. Där alla har ett jobb att gå till och en bostad att komma hem till.

Det är nu vi måste kämpa för klimatet, satsa på miljön och slåss för social rättvisa. Miljöpartiet står upp för att ingen ska lämnas efter i den omställningen. Det här är våra vallöften till dig som Malmöbo, för en hållbar, solidarisk och rättvis stad.

Rädda klimatet!

Sol- och vindkraften ska byggas ut kraftigt så att Malmö försörjs helt av förnybar energi. Hus måste byggas smart för både klimat, miljö och plånbok. Avgaserna ska minska radikalt och alla Malmöbor ha nära till elhyrcyklar och elbilspooler.

Stoppa massutrotningen av arter!

Vi vill öka den biologiska mångfalden och klimatsäkra Malmö genom insektsvänliga ängar, skuggande grönska och fler vattendrag istället för asfalt. Naturreservat behövs i och längs med Öresund och i östra Malmö. Gröna skolgårdar och naturpedagogik ska öka barns tillgång till naturen.

Rättvis uppväxt för alla barn!

Vi accepterar inte att vart fjärde Malmöbarn lever i fattigdom. Hemlösa barnfamiljer ska ha riktiga bostäder, inte tillfälliga boenden. Vi vill höja ersättningarna till familjer med lägst inkomster. Barn och unga måste få hjälp med psykisk ohälsa och missbruk — köerna ska bort. Vi vill se fler ungdomsmottagningar och familjecentraler.

Tio supercykelstråk!

Cykeln är central för hållbart resande. Vi vill bygga supercykelstråk i staden och till kranskommunerna. Kvaliteten på cykelvägarna ska höjas i hela Malmö. Vi vill ge cyklister företräde framför bilar och skapa bilfria zoner vid skolor så att barn vågar gå och cykla.

Storsatsning på spår!

Det ska vara lätt att resa hållbart i Malmö, i Skåne och över sundet. Vi vill se utbyggd spårtrafik och kortare restider i kollektivtrafiken för att minska bilpendlingen. Skolungdomar ska åka gratis för att ta sig runt i Malmö. Vi vill se höghastighetståg till Stockholm och fler tåg till Europa.

Mest resurser till elever med störst behov!

Alla Malmös skolor ska vara bra skolor och skolsegregationen ska brytas. Skolor med störst utmaning ska ha mest resurser, erfarna lärare och fler specialpedagoger och kuratorer. Förskolegrupperna behöver minska. Arbetet mot rasism, diskriminering och homo- och transfobi ska börja redan i skolan.

Förtur i bostadskön för våldsutsatta kvinnor!

Våldsutsatta kvinnor ska få hjälp i samma sekund som de behöver det. Våldsutövarna ska begränsas genom kontaktförbud och fotboja. Vi vill förebygga destruktiva könsroller genom genusperspektiv redan i förskolan.

Trygga stadsdelar!

Vi vill rusta upp eftersatta områden och skolor, och bygga ut samhällsservicen. Fler ska få jobb genom utbildning, språkstudier och stöd till kvinnokooperativ. Förskola och BVC ska fånga upp barn innan det går snett. Vi vill samarbeta med de boende, företag och civilsamhälle för en långsiktig positiv utveckling.

Barnsäkra staden!

Alla Malmöfamiljer ska känna sig trygga att låta barnen leka i kvarteret. Vi vill ta tillbaka utrymmet från hetsig genomfartstrafik, parkerade bilar, buller och avgaser, och ge plats för fler träd, kvartersparker och plats för umgänge över hela staden. Malmöborna ska ha inflytande över hur närområdet utformas.

Bättre arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken!

Kvinnor får betala priset för den dåliga arbetsmiljön i välfärden. Vi vill göra en storsatsning på att höja lönerna, minska stressen och korta köerna i vården. Det ska finnas en barnmorska per födande kvinna.

Nyheter på Vallöften

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter