MARKARYD. Utvecklingen i Markaryd kommun oroar

MARKARYD. Utvecklingen i Markaryd kommun oroar


DEN 20/4 skrev en upprörd skattebetalare i Smålänningen, kraftfull agerande krävs av Bengt Germundsson i Markaryds kommun. Det skrev om en chef i kommunen gjort privata inköp med kommunens pengar. Dessutom den chefen hade anmälts för samma sak av sin tidigare arbetsgivare.
Man undrar hur rekrytering fungerar för högre chefer i Markaryd och vilka krav som ställs för att jobba i kommunen. Tyvärr för oss, MP, så har händelsen inte blivit någon förvåning, utan det känns närmare bekräftelse för eventuella misstankar i organisationen. Vi hoppas som insändareskribenter kunna agera kraftfullt.
För fem år sedan, april 2015, åkte nya centralkommunledningsgruppen (CLG) med åtta personer till Köpenhamn för tre dags interna budgetsmöte. MP tyckte tjänstemännens budgetsmöte skulle hållas inom kommungränsen, i alla fall inte åka till utlandet.

DESSUTOM FANNS det politiska beslut ”Delegationsordning för kommunstyrelsen” att deltagande kurser, konferenser och dylikt utomlands godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). MP tog upp frågan hos kommunfullmäktige, den 25 maj 2015 och fick svar från KSAU-ordförande Germundsson att ”ansvaret för respektive förvaltnings budgetarbete åligger förvaltningschefen …..och regleras därför inte heller via delegationsordningen.” Ja, men Köpenhamn ligger i Danmark och i utomland, då måste det godkännas av KSAU. Smålänningen skrev den 20 maj 2015 ”chefernas resa kostar 52 000 kronor”.

I MARS 2018 åkte CLG för den årliga tre dagars budgetsmöte, denna gång till Gemla i Växjö kommun. MP ville veta om mötes kostnader och ställde en interpellation till kommunalråd Germundsson. Men enligt svaret från honom saknades innehållet för två förvaltningschefers traktamentsbelopp jämförde med lönekontorets redovisning. En av dem var nyanställd förvaltningschef. Till MP:s påpekande svarade han ”oavsett om Kudo har rätt eller fel, så finns alla kostnader likafullt med i total redovisningen ” (Smålänningen, 2018-06-29). Självklar att den verkliga totalkostnaden blev högre än kommunalråds redovisning.
Det talas om den aktuella chefen skulle vara ny tillförordnad förvaltningschef. Man tycker chefer och politiker ska vara ärliga och följa lagar och kommunens styrdokument. Vem som helst gör någon gång misstag, då hjälpas vi åt förrättas för att inte upprepas, inte ignoreras. Jag är lite oroligt för utveckling i Markaryds kommun.

Nobuaki Kudo
Ordförande, MP i Markaryd
Smålänningen 2020-04-30

 

Epilog
Efter ytterligare ett antal insändare, försvarade Bengt Germundsson den 5/6 ”Jag har- och tar – ansvaret”. Två dagar innan var oppositionsråd, Joakim Pohlman (S) insändare ”Beredd på att ta ansvar”
Jämför med Pohlman, Germundssons insändare var fyra gånger längre med massa texter, han skriver och kritiserar ”dåvarande förvaltningschefen”, totalt 15 gånger nämnde Germundsson ”dåvarande förvaltningschefen”, som slutade i hösten 2019. Det var också anmärkningsvärt att han nämnde endast en gång om kommunchefen, ”Arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att utse en tillförordnad förvaltningschef, november 2019” men redovisade inte resultat, inte heller någon kritik mot kommunchefen.
Man uppfattar att Germundsson verka inte våga kritisera kommunchefen, utan skylla på tidigare anställda förvaltningschefen som inte ens kunna försvara sig. Han skrev i slutet av insändare ”Det var dåvarande förvaltningschef befordrade henne en tillsvidare anställning” Alltså inte heller KSAU ordförande Germundsson.
Man tycker hela insändare var vilseledande och saknas trovärde.
För oss MP undrar också varför inte nämndes hennes andra fråga ”dubbellöner”. Den 15 maj skrev en insändare av besviken pensionär och refererade en annan tidnings artikel, nämligen Helsingborgs Dagbladet, 2018-06-27, ”Förskolechef polisanmäld för förskingring” I artikeln skrev ”Förskolans ledning ringde nya arbetsgivare (Markaryds kommun). Där fick ledningen reda på att förskolechefen hade börjat jobba 100 procent för nya arbetsgivaren, redan cirka ett halvår innan chefen slutade på förskolan” Alltså Markaryds kommun fick veta förutom polisanmälan hennes dubbellöner, men verkade inte agerat något. Enligt Germundssons insändare ”Våren 2018 informerade personalchefen mig om att personen var polisanmäld av sin förre arbetsgivare.” Men inte nämnde hennes dubbellöner. Det verkade Germundsson inte visste eller inte fick veta om anställning i andra orten samtidigt.
Polisanmälan för förskingring, inte en gång utan två gånger, dessutom kommunen betalade hennes dubbellöner, ändå verkade vilja kommunledningen och Germundsson anställa henne som ny förvaltningschef med höga lönen var oerhört problematiskt.
Hoppas kommunen har lärt sig något.

Relaterade nyheter

Värmland, 16 augusti 2022

Grön tågturné genom Värmland

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter