Vindkraft, JA i Markaryd!!!

Vindkraft, JA i Markaryd!!!


I en insändare den 18 mars skrev Bengt Germundsson och två KD-politiker ”Vi säger nej till storskalig vindkraft i Markaryd!” Argumenten är att vår fina natur blir förstörd, ”Skyline” störs och fastigheter får minskat värde.
De flesta kommuner anser sig ha en fin natur så det är inget unikt för Markaryds kommun. När samhällets energibehov ökar kommer naturresurser att behöva tas i anspråk. Detta har skett hela tiden och alla grupper i samhället har påverkats. Men nu vill KD särskilt värna om de som köpt fastigheter på landsbygden, deras ekonomiska intressen i stället för att se till hela samhällets långsiktiga utveckling

Denna vinter har vi haft ofattbart höga elräkningar och just nu pågår krig i Ukraina, vilket lett till ett ifrågasättande av EU ländernas beroende av rysk olja och gas. Miljöpartiet anser att satsning på vindkraft är avgörande för den närmaste framtidens energiförsörjning i Sverige. Dessutom måste den byggas ut skyndsamt. Regeringen håller på med lagförslag för att kommuners särintressen inte ska hindra viktig samhällsutveckling på energiområdet.

För mera än 10 år sedan, angrep Germundsson Sydvatten för Bolmentunnelns påstådda olaglighet genom bl.a. läckage. Till slut, juli 2014 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att Sydvatten fick rätten att fortsätta driva Bolmentunneln.

Redan i somras då den ett par hundra sidors samrådsversionen av översikts planen skickades ut observerade jag att den saknade vindkraft. Planförslagsgruppen bestod av fem politiker, två KD, en C, en S och en SD. Uppenbarligen ville gruppen inte ha någon vindkraft.
Gruppen har valt att i översiktsplanen införa beteckningen ”Stora opåverkade områden”. Dessa områden täcker uppskattningsvis mer än 3/4 av kommunens totala yta, medan resterande 1/4 av består av tätorter och viktiga infrastrukturområden. Med andra ord gör gruppens planförslag det omöjligt att bygga vindkraft i Markaryds kommun.

Nobuaki Kudo
Ordförande
MP i Markaryds kommun

2022-03-20

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter