Miljö och Klimat

Människan har ett ansvar som sträcker sig utanför sin egen person och längre än sin generation. Vi vill, med modig miljöpolitik, jämlik fördelning och solidariskt arbete minimera konsekvenserna av de miljöförändringar som redan skett. Vi vill förverkliga ”Markaryds kommun är en miljökommun”, som kommunfullmäktige beslutat.

Fördjupning i ämnet Miljö

 

Miljömål: 

- Ekologisk mat i kommunala verksamheter. År 2022, upp till 60%. (Idag har vi ca 22 % i kommunen, medan Älmhults kommun redan har knappt 40 %.) 

- Bygga cykelvägar som ansluter mellan södra och norra delen av kommunen. (Idag saknas säker cykelväg mellan Markaryd och Strömsnäsbruk.) 

- Tjänsteresor skall uppgå till 90 % med kollektiv trafik eller kommunens miljöbil. 

- Solenergi : Vid renovering och nybyggnation installeras solfångare/solcell.

- Avfallshantering : Samarbete med närliggande kommuner.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: