Miljö

Människan har ett ansvar som sträcker sig utanför sin egen person och längre än sin generation.
Vi vill, med modig miljöpolitik, jämlik fördelning och solidariskt arbete minimera konsekvenserna av de miljöförändringar som redan skett.
Vi vill förverkliga ”Markaryds kommun är en miljökommun”, som kommunfullmäktige beslutat.

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter