Miljö

Miljöambitioner i Munkedal.

Vi arbetar för att den ekoligiska jordbruksproduktionen skall öka och att kommunen blir en större konsument av lokalproducerade och ekologiska varor.

Ingen produktiv åkermark skall i framtiden användas för explotering av industri och bostäder.

Utökning av kollektivtrafik inom kommunen för att sänka utsläppen från bilar med småkörningar.

Vi arbetar för att bevara så mycket som möjligt av våra skogar till nästkommande generationer.

Vi driver frågan angående kemikalier och restmediciner i avloppsvatten dvs. Att våra reningsverk bygger in filter eller liknande för att minimera riskerna med utsläpp i naturen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: