Vi vill satsa 5 miljoner på pedagogiska måltider i skolan

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Nacka presenterar ett budgetförslag för 2015 där vi satsar 5 miljoner kronor på att införa pedagogiska måltider i skolan och 120 000 kronor till stipendier för gymnasieelever inom miljö och mångfald- och demokrati.

Maten vi äter står för en stor del av vår klimat- och miljöpåverkan, och det är viktigt att barn så tidigt som möjligt får lära sig om detta. Utöver att ge energi och näring vill Miljöpartiet att skolmåltiden ska användas som ett pedagogiskt verktyg inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil.

- Vi vill att lärare under delvis betald arbetstid ska kunna äta kostnadsfri lunch tillsammans med sina elever och att matens klimat- & miljöpåverkan integreras i barnens utbildning för alla barn i förskolan och skolan upp till årskurs sex, säger Magnus Söderström, ledamot i utbildningsnämnden.

Vi vill även införa två stipendier inom ämnesområdena miljö och mångfald- och demokrati som alla som går i gymnasiet kan söka.

- Vi vill att stipendieansökningarna tas upp i utbildningsnämnden för beslut, så att nämnden får insyn i elevernas examensarbeten på gymnasiet. Samtidigt får de elever som söker stipendierna en bättre kontakt med folkvalda politiker och möjlighet att få insyn i det demokratiska civilsamhället , fortsätter Magnus Söderström.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: