Barn har rätt till en giftfri vardag

Vi vill att förskolor görs fria från skadliga gifter så snart som möjligt. För det krävs försiktighet, en ökad medvetenhet och ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet.

Miljöpartiet vill

  • att förskolorna görs fria från gifter
  • miljödiplomera förskolorna

Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Deras biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteende ger upphov till ökad exponering. Barn dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilogram kroppsvikt än vuxna. De biter och suger på saker, utforskar sin omvärld och vistas nära golvet där många kemikalier samlas. Upprepad exponering under de första levnadsåren riskerar att skada nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet.

 

Fördjupning i ämnet Miljö

De senaste 50 åren har världens kemikalieproduktion ökat från sju miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Enligt EU:s sammanställning används idag över 100 000 kemiska ämnen, varav många är skadliga. De finns i allt som omger oss, exempelvis i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.

Varje vardag lämnas 1345 barn på förskolan i Nässjö Kommun. Det krävs förtroende för att lämna över barnens säkerhet, hälsa och utveckling i någon annans händer. Som föräldrar vill man vara trygg med att barnen mår bra och har roligt. En viktig, men ofta förbisedd, aspekt är förekomsten av giftiga kemikalier. Världsnaturfonden har låtit analysera blod från tre generationer. Resultatet visar att barnens blod innehåller högre halter av kemiska ämnen jämfört med äldre generationer. Det är inte acceptabelt.

Vi vill att förskolor görs fria från skadliga gifter så snart som möjligt. För det krävs försiktighet, en ökad medvetenhet och ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet. Det kräver att vi politiker agerar – att vi lever upp till det förtroende som föräldrar ger oss dagligen.

Göteborgs stad och andra kommuner har gått före. De har satt upp målet att miljögifter i barnens vardag ska minska. En viktig del i detta mål är miljödiplomeringen av förskolor. Arbetet innefattar bland annat att endast miljömärkta hygienprodukter ska användas, att kemikalierna i förskolemiljön kartläggs, att de saker som medför risk fasas ut, samt att en högre andel ekologisk mat serveras och att maten tillagas på plats. Skolgårdarna ska ha mer grönt än asfalt och uppmuntra till lek utomhus. 2010 var nästan var tionde förskola i Göteborg miljödiplomerad och andelen ökar hela tiden. Vi föreslår att samtliga kommunala förskolor ska miljömärkas på det sätt som bl a Göteborgs stad gjort.

För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker även beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs och renoveras. Som stor inköpare har kommunen makten att genom grön upphandling kräva att produkter ska vara fria från ämnen som inte är godkända enligt hårda miljö- och hälsokrav. Endast produkter som är bevisat säkra ska användas – barnperspektivet och försiktighetsprincipen måste gälla.

När arbetet är igång ska information om vilka förskolor som är miljödiplomerade in i kommunens information till föräldrar, där man kan jämföra förskolor. Samtidigt ska kommunen vidareutveckla informationen till föräldrar och förskolepersonal. Därmed underlättas medvetna val och minskade hälsorisker, både hemma och i förskolan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: