Skola och utbildning

Skola och utbildning

För att möta den ökande efterfrågan på specialutbildade inom järnvägsteknik föreslår Miljöpartiet i Nässjö att Brinellgymnasiet utökar antalet utbildningsplatser.

Miljöpartiet vill

I och med att regeringen har avsatt mer pengar till underhåll och viss utbyggnad av järnvägsnätet i Sverige i höstens budget, så kommer det att behövas ett ökat antal personer med specialistutbildning i järnvägsbyggande/-underhåll framöver.

 

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter