Skapa fler platser på järnvägsutbildning

För att möta den ökande efterfrågan på specialutbildade inom järnvägsteknik föreslår Miljöpartiet i Nässjö att Brinellgymnasiet utökar antalet utbildningsplatser.

Miljöpartiet vill

  • att Brinellgymnasiet ökar antalet platser på järnvägsutbildningarna
  • att Nässjö kommun begär statliga medel från regeringens järnvägssatsning

I och med att regeringen har avsatt mer pengar till underhåll och viss utbyggnad av järnvägsnätet i Sverige i höstens budget, så kommer det att behövas ett ökat antal personer med specialistutbildning i järnvägsbyggande/-underhåll framöver.

 

Fördjupning i ämnet Skola och utbildning

Nässjö har en fördel jämfört med andra kommuner med järnvägsutbildningar genom att Nässjö har Trafikverket, och flera stora företag som sysslar med underhåll och reparation av järnvägar, lokaliserade till orten. Dessa arbetsplatser kan då både ordna praktikplatser till elever och förse företagen med färdigutbildade tekniker. Eftersom utbildningen har riksintag borde det på sikt också leda till viss befolkningstillväxt.

För att möta den ökande efterfrågan på specialutbildade inom järnvägsteknik föreslår Miljöpartiet i Nässjö att Brinellgymnasiet utökar antalet utbildningsplatser väsentligt. Dessutom tycker vi i Miljöpartiet att det vore rimligt att Nässjö kommun begär att få del av regeringens medel för att finansiera utbildningen; både till investering i maskiner och lokaler, och utökandet av antalet elever som kräver fler lärare och mer studiemateriel.

Har du någon bra idé kring hur Brinellgymnasiet skulle kunna marknadsföra sin fantastiska, och rätt så unika, järnvägsutbildning?