MP vill stoppa kalavverkning på Alntorps Ö

MP vill stoppa kalavverkning på Alntorps Ö

Miljöpartiet i Nora vill skapa ett naturreservat på Alntorps Ö! Det skriver Jonatan Sandberg, ordförande i MP Nora, Monika Aune, fullmäktigekandidat och skogsägare, Petra Käller, skogsägare, Jan Larsson, skogsägare och Jasmine Ivarsson, styrelseledamot, på 24i Bergslagen.

Nora kommun planerar, genom beslut i kommunstyrelsen den 7 september, att avverka skogen på stora delar av Nora kommuns stolthet; Alntorps ö. Det framgår av handlingarna utskickade inför sammanträdet.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tillsammans med kommunens ekolog förordar istället att skogen på ön bevaras orörd och att ett naturreservat bildas. Bildande av ett naturreservat, skulle ge en intäkt på nära 2 miljoner kr till kommunen. Men de styrande i kommunen vill i stället kalavverka en stor yta för att sedan återplantera.

Varför vill kommunen då göra kalhyggen på Alntorps Ö? Det beror på att delar av skogen är angripna eller har varit angripna av granbarkborre. Problemet med granbarkborren kan lösas kortsiktigt med att avverka all gran. Men den naturliga bekämpningen av borrarna, sker lika bra genom att låta död ved och torrgranar stå kvar då de innehåller insekter som är granbarkborrens naturliga fiende. Att låta torrgranar stå kvar för att bekämpa framtida angrepp är den metod som expertisen förordar.

Miljöpartiet vädjar nu till kommunstyrelsen att tänka om. Följ expertmyndigheternas rekommendationer och därmed visa att ni menar allvar med att Agenda 2030 är den plattform, ni hävdar styr er politik.

Läs hela debattartikeln på 24i Bergslagen här, länk: https://24i.se/mp-vill-stoppa-kalavverkning-pa-alntorps-o/

Relaterade nyheter

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter