För ett grönare och vänligare Nyköping 2023-2026 (våra bästa förslag)

För ett grönare och vänligare Nyköping 2023-2026 (våra bästa förslag)

 

Miljö och klimat 

Vi vill:

• Att Nyköpings kommun ska bli koldioxidneutral till 2035. Minska trafiken i centrum och underlätta för gående och cyklister.

• Satsa på cirkulär ekonomi och hållbart företagande i hela kommunen samt starta en omlastningscentral för att samordna leveranser till kommunens verksamheter och för näringslivet.

• Underlätta etablering av fler publika laddstationer.

 

Biologisk mångfald 

Vi vill:

• Omvandla gräsytor till naturmark som äng och skog.

• Ha hyggesfritt skogsbruk på kommunens mark.

• Skapa flera våtmarker för att minska utsläppen och säkra grundvattnet.

Barn, unga och skola 

Vi vill:

• Utveckla det förebyggande arbetet för unga i riskzonen för kriminalitet, psykisk ohälsa och utanförskap.

• Stärka samverkan mellan skola och hem för att förbättra skolresultaten och öka tryggheten.

• Utveckla satsningar mot ungdomsarbetslösheten genom bland annat förstärkt stöd till arbetssökande och kontakter med arbetsgivare.

 

Äldreomsorg 

Vi vill:

• Satsa på vård- och omsorgspersonalen genom bland annat översyn av löner och arbetstider.

• Sträva efter lokala inköp av livsmedel för personer med hemtjänst.

• Värna om träffpunkter för äldre, exempelvis platser för motion eller social samvaro och bibliotek.

• Ha uppsökarteam som kontaktar äldre i hemmet, för att fånga upp vardagsbehov och fysisk/psykisk ohälsa.

 

Social sammanhållning 

Vi vill:

• Motverka bostadssegregation vid uthyrning av lägenheter.

• Att kommunens arbete med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ska fortsätta att utvecklas och förstärkas.

• Utveckla SFI-utbildningen med mer praktik.

• Utveckla och permanenta kommunens ungdomsstödjare.

Kultur och fritid 

Vi vill:

• Att Nyköping ska bli årets friluftskommun 2025.

• Göra om Träffen och Folkets park till ett kulturhus.

• Införa musikrörelsen El Sistema där unga får spela tillsammans.

Relaterade nyheter

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Västerbotten, 12 augusti 2022

Bevara Farmorsskogen

Södermanland, 12 augusti 2022

Linus Lakso i P4 Sörmland ”Positivt överraskad”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter