Våra sex toppkandidater

Möt våra sex toppkandidater i Nyköping

Fr vänster Kajsa, Marco, Petronella, Karina, Björn och Ibbe.

Mp Nyköping har beslutat vilka som ska stå på partiets lista till kommunfullmäktigevalet 2022. Möt dem som står överst på valsedeln.

 

Marco Venegas, 59 år (plats 1 på valsedeln).

Marco representerar Miljöpartiet de gröna i Nyköping som kommunalråd. Förutom kommunalrådsuppdraget så ansvarar Marco för kommunens Miljö-och klimatutskott samt som gruppledare för partiet lokalt med ett övergripande ansvar för partiets lokala politik.

Han har en bakgrund som socionom och har under många år jobbat med socialt arbete, särskilt inom skolans verksamhet. Marco har även representerat MP på riksdagsnivå som ledamot under 4 år.

Till fritidsintressena hör skidåkning, badminton men även trädgårdsodling är ett stort och brinnande intresse, han försörjer sig själv och familjen med flera sorters grönsaker under skördesäsongen, tomat, gurka, chili, lök, mm.

– Förutom miljö- och klimatfrågor brinner jag även för de sociala frågorna. Det är viktigt att vi lyckas med integrationen om vi ska ha ett samhälle där alla kan vara med. Jag hoppas vi kan få igång ett utvecklingsprojekt riktat mot unga, så de får stöd att hitta jobb eller utbildning.

– Jag vill göra en stark satsning kopplat till att göra Nyköping till en mer cykelvänlig stad. Det är självklart att vi måste cykla mer, när vi inom kommunen måste minska CO2-utsläppen med 12 procent årligen.

 

Karina Josevski, 51 år (plats 2 på valsedeln).

Politiskt engagerad sedan 2011. Idag har hon uppdrag som ordförande i Kultur-och fritidsnämnden samt är ledamot i Nyköpings kommunfullmäktige.

-Jag är intresserad av hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, här finns ett samspel och en koppling som är viktig och värdefull.

Karina lyfter fram flera frågor hon vill utveckla i politiken:

– Vi måste öka och värna den biologiska mångfalden samt minska miljöskadliga utsläpp här och nu.

– Vi behöver tillhandahålla ett tryggt skolklimat och studiero, det ger goda effekter på elevers välmående och lärande.

Hon vill öka möjligheterna till att komma ut på arbetsmarknaden. Förutom för den egna försörjningen, är arbete viktigt för oberoende och personlig utveckling.

– Jag vill också att politiken ska bidra till att  stimulera och utveckla kultur- och fritidsverksamheten, ett området som har positiv påverkan socialt, kulturellt och hälsomässigt.

När Karina lägger politiken åt sidan ägnar hon sig gärna åt musik och litteratur, återbruk, trädgård, familj och vänner.

 

Ibrahim ”Ibbe” Mohamud Haji 36 år (plats 3 på valsedeln). 

Är idag förste vice ordförande i kommunens socialnämnd. Ha är även ersättare i kommunfullmäktige.

Hans yrke är integrationspedagog, vilket idag innebär att han vägleder och stöttar folk in på arbetsmarknaden.

Jobbet och socialnämnden tar mycket tid, men när Ibbe är ledig vill han vara med familjen och barnen. För att hålla sig i form sträcker han sig gärna ut på långa rundor i Hjortensbergsbadets bassänger.

Han lyfter fram sociala frågor i partiets politik inför höstens val:

– Jag vill se till att utveckla och permanenta kommunens ungdomsstödjare. Vi måste se till att ungdomar i riskzonen får rätt stöd i tid.

Han vill också att kommunens riktlinjer för uthyrning av lägenheter uppdateras för att motverka bostadssegregation.

-Man kan se att i Brandkärr hamnar många med olika problem. Kommunen borde fördela ut alla dessa i andra stadsdelar, säger Ibbe som själv bor i Brandkärr och är insatt i stadsdelens utmaningar.

 

Kajsa Andersson, 35 år (plats 4 på valsedeln).

Är lokalavdelningens ordförande, och representerar MP i kommunens jävsnämnd samt i styrelsen för Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

När hon lägger politiken åt sidan, så sjunger hon gärna i kör, och ger sig ibland ut på dansgolvet i bugg.

Kajsa är utbildad biolog och jobbar som miljökonsult, där hon bland annat hanterar miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar.

Hon lyfter några viktiga frågor inför valet 11 september:

– Biologisk mångfald måste vi jobba extra med efter valet. Kommunens skogsbruk ska vara hyggesfritt och vi vill bilda fler naturreservat.  Återställning av våra våtmarker kan göra stora skillnader för att motverka klimatkrisen, samtidigt som det är positivt för många arter och för grundvattnet. För att klara klimatkrisen måste vi vända på alla stenar!

– Skolfrågorna behöver lyftas. Vi måste se till att kommunens skolor har en god kvalitet och att alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Vi behöver mer personal i skolorna, bättre arbetsvillkor och satsningar för att motverka psykisk ohälsa.

 

Björn Åslund, 66 år (plats 5 på valsedeln). 

Är journalist som bevakar marknaden för elcyklar. Största intresset förutom politik är musik, typ jazz och blues. Spelar själv piano på hyfsad amatörnivå.

Björn har varit medlem sedan 2010. Är sekreterare inom MP Nyköpings lokalavdelning, men också klimatambassadör för MP Sörmland.

-Min förhoppning är att vår politik kan locka fler till cykling i Nyköping. Staden skulle bli vänligare och nyköpingsborna skulle må bättre. Med cykling ökar tryggheten då fler människor rör sig i gatumiljöerna. Och med färre bilar, ökar framkomligheten för busstrafiken och de som verkligen behöver köra.

– Jag vill även lyfta fram vår politik för biologisk mångfald, där vi vill plantera fler träd och omvandla gräsmattor till blomsterängar. Nyköping får fler innevånare, och vi måste undvika bygga bort åker och skogsmark.

 

Petronella Backberg, 36 år (plats 6 på valsedeln). 

Är aktiv medlem i Miljöpartiet Nyköping sedan 2021.

– Jag har bestämt mig för att göra en konkret insats och vara med där besluten fattas. Det finns många viktiga frågor där jag vill driva på utvecklingen framåt.

Petronella jobbar till vardags som marknadsförare vid Campus Nyköping och har utbildning inom journalistik och kommunikation. Hon har också tidigare drivit företag med hållbar profil (Lilla Ekobutiken). Fritiden ägnar hon helst åt familjen, kultur, natur och hästar.

Petronellas politiska fokusområden 2022:

– Hållbart företagande. Vi ska stötta företag i grön omställning och miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Man kan ge särskilt stöd till nyetableringar med fokus hållbarhet samt utbilda företag och organisationer i hållbart företagande.

– Vi måste arbeta mer aktivt med att förebygga mäns våld mot kvinnor. Det börjar i skolan där vi måste utöka arbetet kring våld, könsroller, normkritiskt tänkande, ansvar osv. Detta i nära samverkan med föräldrar, socialtjänst och kvinnojourer.

– Vi behöver utveckla området utbildning överlag. Alla ska ha en trygg skola med hög kvalitet, oavsett vem man är eller var man bor. Lärare och annan personal måste få de resurser som krävs.

Relaterade nyheter

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Västerbotten, 12 augusti 2022

Bevara Farmorsskogen

Södermanland, 12 augusti 2022

Linus Lakso i P4 Sörmland ”Positivt överraskad”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter