Skola och utbildning

Skola och utbildning

Vision: Vi vill att eleverna utifrån sina olika förutsättningar ska klara skolan, att skolan
får mer resurser och arbetsro, att lärarna ska kunna vara lärare med goda arbetsvillkor
och bra lön, samt att tillräckliga resurser finns för speciallärare och specialpedagoger.
Skolmiljön måste vara fri från kränkande behandling.
En bra skola är bland det viktigaste en kommun kan ha, en dålig skola kan påverka
människor negativt för livet. På senare år har Skolverkets enkäter (på högstadiet) till
elever, lärare och föräldrar visat brister bland annat när det gäller inflytande, studiero,
att förhindra kränkningar och elevhälsa. Särskilt flickorna upplever skolans brister. Vi
har tagit upp problemen och krävt att ett förbättringsarbete startar. Det behövs mer resurser
nu – förbättringar är goda investeringar på många sätt.
En utvecklad utomhuspedagogik i grundskolan har visat sig påverka elevernas resultat
positivt genom upplevelsebaserad inlärning i t ex matte, språk och naturorienterade ämnen.
Forskning visar att utomhuspedagogik även stimulerar och fördjupar lärandet i ämnen
kopplade till hållbar utveckling. Vistelse i naturmiljöer kan dessutom minska stress
och öka koncentrationsförmågan.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:

• Skolan ska motivera fler ungdomar till fortsatta studier.
• Öka lönenivåerna för erfarna lärare i kommunen.
• Öka stödet till barn med särskilda behov.
• Öka satsningarna på utomhuspedagogik.
• Ge tid till pedagogerna för engagemang i lärande för hållbar utveckling.
• Värna att ekologisk och närproducerad mat serveras i skolan.
• Erbjuda hemspråksundervisning av god kvalitet.

 

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter