Skola och utbildning

Vi vill att eleverna ska klara skolan utifrån sina olika förutsättningar, att skolan får mer resurser och arbetsro, att lärarna ska kunna vara lärare med bättre arbetsvillkor och högre lön, särskilt för dem som har lång arbetslivserfarenhet och hög kompetens.

Arbetet i Ockelbos skolor för att skapa en giftfri skolmiljö ska fortsätta. Maten ska vara ekologisk och närproducerad. Jämställdhet och hälsa ska prägla skolans arbetssätt och sociala miljö. Andra modersmål än svenska ska ses som fördelar för den enskilda eleven. En god hemspråksundervisning är viktig för allt annat lärande.  I Ockelbo är skolan föregångare i utomhuspedagogik för yngre barn. Idén bör användas i hela grundskolan.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:

  • Skolan ska motivera fler ungdomar till fortsatta studier
  • Säkra lokal kompetensförsörjning genom utbildning på arbetstid för lärarstudenter (Dalarnamodellen)
  • Öka lönenivåerna för erfarna lärare i kommunen
  • Öka stödet till och handlingskraften för barn med särskilda behov
  • Ge tid till pedagogerna för engagemang i lärande för hållbar utveckling
  • Ekologisk och närproducerad mat i skolan
  • Erbjuda hemspråksundervisning av god kvalitet

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: