Politik vi drivit under mandatperioden

Politik vi drivit under mandatperioden

Miljöpartiet sitter i opposition i Öckerö kommun det innebär att vår möjlighet att påverka politiken är genom politiska motioner, interpellationer och enkla frågor.
Motioner 2018

 • Lägenhetskön, ej årlig förnyelse för 65+are
 • Pantsystem för plastinsamling på stränder
 • Fria kollektivresor 75:are
 • Anta FNs globala mål
 • Artrika vägkanter och grönytor
 • Gör färjeterminalen på Björkö säker för oskyddade trafikanter
 • Ökad läslust , öppet bibliotek Björkö
 • Vårdprogram på Gunilla, samt här
 • Vegankost i skolorna

Interpellationer 2018.

 • Tilldelning friskolan pga småskolorna
 • Storlek Björkö skola

Enkel fråga 2018.

 • Fria sommarresor för barn med färdtjänst.

 

Motioner lagda 2017

 • Detektera barnpornografibrott 19 jan2017
 • Direktanvisning av mark skall ej ske av kommunägd mark

Interpellationer under 2017

 • Birgitta Abrahamsson till ordf Barn- och utbildningsnämnden- om fritidshemmen
 • Birgitta Abrahamsson till ordf Barn- och utbildningsnämnden- om verklig undervisningstid i skolan
 • till ordf Barn- och utbildningsnämnden- hur sker HBTQ-arbete i skolan

 

Motioner 2016

 • Intraprenader 2016-03-03
 • Liftarstolpar 2016-03-03.
 • Motion om att öka medborgarnas insyn genom att motioner och  medborgarförslag publiceras på hemsidan, 2016-04-21
 • Motion om sjukfrånvaron, 2016-03-03
 • Motion om att underlätta installation av solpaneler på privata hus 2016-10-25
 • Motion om sopsortering i gästhamnar och vid ställplatser för husbilar/husvagnar 2016-10-25
 • Stöd BRIS ekonomiskt. 2016-12-12
 • Se över budgetprocessen., 2016-12-12

Interpellationer 2016:

 • Interpellation om maten på våra äldreboenden till socialnämndens ordförande 2016-03-03
 • Interpellation om arbetsmiljön.
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående konstgräsplaner, 2016-05-10

 Motioner 2015

 • Motion Exponera Kulturmiljöprogrammet.
 • Likabehandling flickor/pojkar fritid – genderanalys av fritidsverksamhet.
 • P-hus Björkö- Gröneviken för pendlare och boende Kalvsund/Grötö.
 • Personalpolitik.
 • Utred kostnad för gratis kollektivtrafik äldre.
 • Utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast inom Öckerö kommun.
 • Fossilfritt Öckerö.

 

 

 

 

 

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px}
li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ’Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 12.0px Symbol}
ul.ul1 {list-style-type: disc}

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter