Vi gör öarna hållbara

Vi gör öarna hållbara

Miljöpartiet har som mål att Öckerö kommun med sina 10 bebodda öar ska ha en hållbar miljö till gagn för boende och besökande, nu och i framtiden. Exploateringen måste begränsas till väl valda områden så att vi kan behålla orörd natur, speciellt i väster.
Miljöpartiet vill bygga en hållbar ö-kommun där livet på land och i havet värnas. Politiken i kommunen ska präglas av öppenhet och transparens.

Skolbarn skall ha lika god chans till kvalificerad och anpassad utbildning oberoende av vilken ö de bor på. Elever med särskilda behov måste få dessa tillgodosedda. Vi vill ha hög tillgänglighet till bibliotek för ökad läslust och säkra skolvägar för alla barn. Hållbara måltider med ekologisk, närproducerad och antibiotikafri mat i all kommunal verksamhet.

Vi arbetar aktivt för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling av alla människor.

Öckeröarna ska bli fossilfria. Vi vill göra det enkelt att välja klimatsmarta alternativ som gång, cykel eller kollektivtrafik. Vi vill ha fler laddstolpar, fria kollektivresor för 75+are och fossilfria direktfärjor till Göteborg. Solpaneler ska anläggas på kommunala byggnader.

Värdigt åldrande i form av bra bostäder, gott bemötande och god mat är viktigt. Seniorbostäder ska förläggas på platser där service och kollektivtrafik är lättillgänglig. Äldre är en resurs för civilsamhället på öarna.

Miljöpartiet kommer att fortsätta driva frågan om hållbart arbetsliv för personalen som jobbar inom kommunens alla verksamheter, personalen är kommunens viktigaste resurs.

 

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter