Det livslånga lärende

Vi vill arbeta för en jämlik skola, där alla får det stöd de behöver. Vi vill rusta upp folkbildningen och behålla svenska för invandrare( SFI) i kommunen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: