Bassem Nasr

Vice ordförande gymnasienämnden och ledamot i kommunfullmäktige

Foto: Cecilia Bergman

Bassem Nasr