Birgitta Losman

Regionråd och gruppledare för Miljöpartiet Västra Götalandsregionen, ordförande i Regionutvecklingsnämnden

Birgitta Losman Gruppledare för Miljöpartiet Västra Götalandsregionen.
Birgittas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Miljöpartiet vill göra allt vi kan för att öka takten, i Sverige, inom EU och internationellt.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Kollektivtrafik.

När kollektivtrafik fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på ökat utbud, färre förseningar och enklare biljettlösningar, både i Sverige och Europa. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas.

”"Jag blev politiker för att kunna se mina barn i ögonen och säga att ja, jag har försökt att göra världen till en bättre plats för er att leva på."”

Uppdrag

  1. Regionutvecklingsnämnden
    1. Birgitta Losman
    2. Petra Elf
    3. Tina Ehn
  2. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
    1. Birgitta Losman