Birgitta Losman

Regionråd och gruppledare för Miljöpartiet Västra Götalandsregionen, ordförande i Regionutvecklingsnämnden

Birgitta Losman Gruppledare för Miljöpartiet Västra Götalandsregionen.
Birgittas hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Kollektivtrafik och cykelbanor.

”"Jag blev politiker för att kunna se mina barn i ögonen och säga att ja, jag har försökt att göra världen till en bättre plats för er att leva på."”

Birgitta Losman