Brita Wessinger

Kandidat till region och riksdag i valet 2022. Vice ordförande Miljöpartiet de gröna i Sollefteå. Ledamot MP Västernorrland. Ledamot av partistyrelsen

Brita Wessinger

Brita Wessinger

Mer om Brita Wessinger

Brita Wessinger om politik

Den viktigaste frågan för mig är den gröna omställningen, satsningen på det hållbara samhället.

Vi måste se till att den mat vi äter är giftfri. 

Jag vill att vi samarbetar mer i länet, för att se och visa på våra värden, för att locka till inflyttning och för att skapa jobb. Framförallt inom jord- och skogsbruk, kultur och turism. 

 

 

CV

Har arbetat/arbetar mest som bibliotekarie, informatör, facklig ombudsman, egenföretagare. Just nu som barnbibliotekarie i Sollefteå kommun. Högskoleutbildning till bibliotekarie och journalist. Kortare kurser i arbetsrätt.