Caroline Närhi

Ersättare fastighetsnämnden, ledamot riksvalberedningen, VKLs valberedning, sammankallande i valberedningen MP Västmanland, ersättare i Westmannastiftelsen (Ängsö), revisor MP Västerås

Caroline Närhi