Markus Lindgren

Oppositionsråd, ordförande Miljöpartiet Västmanland

Markus Lindgren – Kommunalråd, Ordförande Kulturnämnden, Vice ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Markus Lindgren arbetar som kommunalråd i Västerås stad samt har uppdrag som vice ordförande i Kulturnämnden och vice ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Vid sidan av politiken har Markus Lindgren arbetat som rektor för Statens institutionsstyrelse.

Markus Lindgrens hjärtefråga är utformandet av en övergripande cykelstrategi för alla kommun- och stadsdelar i Västerås, som ska ligga till grund för stora satsningar på cykelinfrastrukturen. Genom den kan vi binda samman Västerås för den som vill färdas med cykel inom och mellan kommunens olika delar. Markus Lindgren vill därför, tillsammans med Miljöpartiet, satsa en halv miljard på cykling den kommande mandatperioden. Att färdas på cykel ska vara tryggt, smidigt och trevligt för alla västeråsare, oavsett vart du bor.

Aktuella frågor för Markus Lindgren

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Västmanland, 17 april 2024

Klimat. Demokrati. Klimat.

Örebro län, 19 december 2023

Altinget: Skolan behöver pengar – inte Tidölagets pekpinnar

Västmanland, 23 mars 2023

Hej Markus, ny distriksordförande!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Markus Lindgren

Kommunfullmäktige Västerås

Nyckelperson/kansli Västerås

Tekniska Nämnden Västerås

Styrelsen Miljöpartiet Västmanland

Nyckelperson/kansli Västmanland

Förtroenderådet

SKR-grupp