Christel Andersson

Ersättare i Kommunfullmäktige och ledamot i Socialnämnden

Vi måste värna om och satsa på barn och ungdomars uppväxt och skolgång. 

Vi är många som söker avkoppling, återhämtning eller bara tystnad när vi rör oss i skogen, på fjällen, vid eller på vattnet. Att naturen har en läkande inverkan på oss människor känner nog de flesta till.

Själv har jag alltid, under uppväxten i Åtvidaberg och på alla andra platser jag bott på, haft ett stort behov av att vistas i naturen för att hitta ny energi och ibland också lösningar på problem, både jobbrelaterade och privata.

Det är i vår gemensamma upplevelse och känsla för naturen som också engagemanget för klimat- och miljöfrågor uppkommit vilket förenar många människor idag, i olika ideella organisationer och i politiken.

I takt med allt tätare larmrapporter om vad som händer med klimatet, med djur och natur, har jag börjat engagera mig i politiken. Tillsammans med alla andra, som ser med oro på framtid, vill jag bidra till en positivare, mera hållbar samhällsutveckling. Vi vuxna har ett ansvar och en skyldighet att handla nu för att kunna lämna över en värld till våra barn och barnbarn, där de kan leva goda liv utan att försämra för kommande generationer.

Mina hjärtefrågor som politiker är också social hållbarhet eftersom det varit mitt fokus under hela yrkeslivet, som lärare och rektor. Vi måste värna om och satsa på barn och ungdomars uppväxt och skolgång. För att lyckas måste vi även skapa goda levnadsvillkor och förutsättningar för alla vuxna som möter dem och ibland stödja i föräldrarollen.

Aktuella frågor för Christel Andersson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Christel Andersson

Kommunfullmäktige Norrköping

Socialnämnden Norrköping

Christel Andersson

Styrelsen Miljöpartiet Norrköping