Robert Nordman

Oppositionsråd

Robert Nordman, oppositionsråd

 

Viljan att våga blicka lite längre fram i tiden är vad som drev mig in i engagemang i Miljöpartiet. Från att jag första gången stötte på partiet inför valet 1988, när jag gick i grundskolan, så är det två saker som jag mest förknippat med vad det innebär att vara just miljöpartist:
Siktet på framtiden och den fundamentalt positiva människosynen. Då, på den tiden, fanns det andra partier som också delade den människosynen men idag är den mer sällsynt även om den finns där även på andra håll. I Miljöpartiet är den intakt.
Jag är född 1973, och har barnbarn födda 2020. Behovet av att göra vad jag kan för framtiden förstärks av dem.
Denna grundsyn tar jag med mig in i det politiska arbetet, och då alldeles särskilt som skäl till varför frågor om barn och ungas villkor, kultur och miljö ligger nära till hands. Utanför politiken är jag sedan 2008 studievägledare, sedan 2010 på teknisk fakultet, och i min studiebakgrund finns kandidatexamen i religionsvetenskap (huvudämne: etik) och en högskoleexamen i sociologi.

Aktuella frågor för Robert Nordman

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.