Ingemar Hillerström

Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Samhällsplaneringsnämnden

Alla ska ges lika möjligheter att förverkliga det liv de önskar
Alla ska ha lika möjligheter att förverkliga det liv de önskar
Alla ska ha lika möjligheter att förverkliga det liv de önskar

Jag företräder Miljöpartiet i Kommunfullmäktige och Samhällsplaneringsnämnden i min andra mandatperiod. Jag vill driva omställningen till ett Norrköping med hållbar stad och levande landsbygd där alla får lika möjligheter att förverkliga det liv de önskar.

Jag föddes 1949 i Borlänge. Utbildade mig till Landskapsarkitekt 1969-75. Arbetade på privata kontor i Göteborg innan jag började på Norrköpings kommun på Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret 1977. Mina arbetsuppgifter som första Landskapsarkitekt har varit allt ifrån parkplanering till hållbar samhällsplanering. När jag gick i pension 2015 fortsatte jag med de frågorna inom Miljöpartiet.

Parallellt med min yrkesverksamhet har jag sedan 1970-talet engagerat mig i miljörörelsen inom Miljöförbundet, Folkkampanjen mot kärnkraft och Naturskyddsföreningen.

Min målbild är hållbar stad med allsidiga stadsdelar med bostäder, service, arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Från egna stadsdelen ska man nå stadens centrum med cykel och spårvagn. Hälsosam grönska ska finnas på privata uteplatsen till den gemensamma gården och kvartersgården vidare till de offentliga parkerna via grönstråk till närnaturen. Det minskar klimatpåverkan och ger god livsmiljö åt alla.

Landsbygden blir viktigare genom omställning till ökad närproduktion av livsmedel med hållbara metoder. Det ger mer arbetstillfällen. Fler som bor på landsbygden ger möjlighet till bättre service. Naturanpassat skogsbruk och naturbetesdrift är viktigt för biologiska mångfalden.

Aktuella frågor för Ingemar Hillerström

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Norrköping, 16 februari 2022

Satsa på duospårvagnar istället för expressbussar

Norrköping, 1 februari 2022

Miljöpartist vill se satsning på duospårväg

Norrköping, 13 februari 2021

Skulpturparken är en omistlig del av Konstmuseet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Ingemar Hillerström

Kommunfullmäktige Norrköping

Stadsplaneringsnämnden

Ingemar Hillerström