Christoffer Sjögren

Ordförande Miljöpartiet de gröna i Mjölby kommun, Gruppledare i kommunfullmäktige och Ledamot i kommunstyrelsen i Mjölby kommun, Kassör i distriktsstyrelsen i Miljöpartiet Östergötland, Ledamot Regionutvecklingsnämnden i Region Östergötland

Ordförande Miljöpartiet de gröna i Mjölby kommun
Christoffers hjärtefrågor

Utbildning.

Demokrati och inflytande.

Levande landsbygd.

Samhällsplanering.

”Ett hållbart Sverige behöver en levande landsbygd!”

Christoffer Sjögren

Mer om Christoffer Sjögren

Christoffer Sjögren om politik

Mitt engagemang för Mjölby kommun och dess invånare är starkt rotat i min bestämda uppfattning att de bästa och mest hållbara besluten fattas i ett kontinuerligt samråd med allmänheten. Därför strävar jag efter ett samhälle där den vanliga medborgaren har mer insyn och ett större inflytande över de beslut som fattas. Det bidrar till att skapa ett mer rättvist och genomtänkt samhälle. Av den anledningen vill jag i kommunen bland annat driva demokrati-, jämlikhets- och tillgänglighetsfrågor, så att alla medborgare ska få möjlighet att delta i det demokratiska samtalet.

En stor utmaning som hela Sverige står inför är att skapa en långsiktig strategisk styrning som innebär att hela Sverige kan leva, inte bara storstadsregionerna. Utan en levande landsbygd och blomstrande småsamhällen så utarmas inte bara folkets rätt till en jämlik välfärd och likvärdiga levnadsförhållanden utan de problem som redan finns i storstäderna idag riskerar att öka och ge negativa effekter i hela landet, framförallt genom en negativ självbild. Ett okontrollerat tryck på inflyttning och etablering i storstadsregionerna skapar inte bara obalans i utvecklingen i landet utan riskerar även förvärra existerande problem som utanförskap, trängsel, försämrad närmiljö och bostadsbrist. En oigenomtänkt samhällsplanering är alltså ett lika stort problem i storstadsregionerna som det är ett problem i de mer och mer folkglesa landsändarna. Därför vill jag verka för att förändra detta och utöka möjligheterna för investeringar i landsbygdskommuner som Mjölby kommun.

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Sollentuna kommun men valde att flytta till Mjölby tillsammans med min sambo, som är från Skänninge, och min förstfödde son. Sedan dess har vi fått en till son och bor nu i Ryttarhagen i Mjölby.

Jag arbetar idag inom Mjölby kommun som tjänsteman på omsorgs- och socialförvaltningen.

Jag har många intressen utöver politik men har tyvärr lite tid att utöva dem... men jag jobbar på det!

CV

 • Medlem i verkställande utskottet (numera arbetsutskottet) i distriktsstyrelsen i Miljöpartiet Östergötland
  Juni 2017 - pågående

 • Ledamot i distriktsstyrelsen i Miljöpartiet Östergötland
  April 2017 - pågående

 • Revisor för Miljöpartiet de gröna i Sollentuna
  Mars 2017 - pågående

 • Ordförande i styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Mjölby
  Mars 2016 - pågående

 • Sammankallande i ledningsgruppen för Miljöpartiet de gröna Sollentuna
  April 2015 - mars 2016
   

 • Ersättare i Barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun
  Januari 2015 - Juni 2015

 • Ledamot i Sollentuna kommunfullmäktige
  Oktober 2014 – juni 2015
   
 • Regionombud till regionorganisationen Miljöpartiet de gröna Stockholmsregionen
  Februari 2013 – juni 2015
   
 • Ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Sollentuna kommun
  Januari 2014 – juni 2015
   
 • Ersättare i ledningsgruppen för Miljöpartiet de gröna Sollentuna
  April 2014 – april 2015
   
 • Valsamordnare/Valledare Miljöpartiet de gröna Sollentuna
  Januari 2014 – september 2014
   
 • Ledamot i ledningsgruppen för Miljöpartiet de gröna Sollentuna
  Februari 2013 – mars 2014
   
 • Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Sollentuna kommun
  September 2012 – december 2013