Claes Brandén

Ersättare i kommunstyrelsen

Claes Brandén
Claes hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Internationellt kommunsamarbete.

Claes Brandén

Mer om Claes Brandén

Claes Brandén om politik

Jag tycker bl.a. att miljö-, kultur-, kommunikations- och internationella frågor är viktiga. Vi behöver göra samhället hållbart. Förutom politiskt organ och nämnd så är jag engagerad i kommunens kostpolicygrupp och i ett ungdomsprojekt i Kimilili och Kinda.

 

Personligt

Jag är född 1948, nyligen pensionerad folkhögskollärare och bor i Rimforsa.

Jag kom sent in i kommunpolitiken. Det är spännande att möta engagerade politiker som vill förändra och möta vår tids utmaningar i Kinda kommun. Vi har ett dynamiskt och kreativt arbete inom miljöpartiet för att påverka kommunpolitiken. Det är intressant och roligt.