Eva Ljungdahl

1:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

1:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Aktuella frågor för Eva Ljungdahl

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Eva Ljungdahl

Kommunfullmäktige Krokom

Barn- Och Utbildningsnämnden Krokom

Dmitar Savic´ Eva Ljungdahl

Kommunstyrelsen Krokom

Eva Ljungdahl Jan Runsten

Samhällsbyggnadsnämnd Krokom

Dmitar Savic´ Eva Ljungdahl

Socialnämnd Krokom

Eva Ljungdahl

Valnämnd Krokom

Eva Ljungdahl Jan Runsten

Krokomsbostäder AB

Eva Ljungdahl Jan Runsten