Karin Thomasson

Regionråd och 1:a vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Alla ska med när Jämtland ställer om!

Jag kandiderar till Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen för att jag vill fortsätta att arbeta med klimat- och hållbarhetsfrågor, kulturpolitik och samiska frågor i regionen.

Region Jämtland Härjedalen har goda förutsättningar att bli en mer hållbar region. Vi kan fortsätta att minska våra utsläpp av växthusgaser, ställa om våra fordon och våra transporter till el och förnybara bränslen som biogas. Vi kan stimulera lokal livsmedelsproduktion genom upphandling och vi kan arbeta med att stimulera näringsliv och organisationer till energieffektivisering.

Jag vill fortsätta att arbeta med kulturfrågor i regionen. Jag vill både stärka vår egen kulturverksamhet, Estrad Norr, Filmpool, slöjden m.fl, men också se till att fria kulturutövare och föreningslivet har resurser för att utvecklas. Alla invånare i Jämtland Härjedalen ska kunna ta del av kultur, oavsett var de bor. Särskilt viktigt är det för barn och ungdom.

Kulturarvet är viktigt att vårda och tillgängliggöra och där har Jamtli en viktig roll. Dessutom behöver vi synliggöra den samiska kulturen och det samiska kulturarvet mycket mer. Bland annat vill jag stötta arbetet med stiftelsens Gaaltijes planer på ett samiskt museum.

Som samisk förvaltningsregion så har vår region ett särskilt ansvar för den samiska befolkningen. Det gäller allt från sjukvård, språk, kultur, näringsliv. Framför allt är det viktigt att inkludera den samiska befolkningen i beslut som rör dem, och därför vill jag att Region JH går vidare med arbetet med urfolksdeklarationen och hur vi lever upp till den.

 

Aktuella frågor för Karin Thomasson

Stärk samernas rättigheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Karin Thomasson

Aktuella frågor i region och kommun

Örebro län, 3 september 2022

DN Kultur: Jag följde med när lokalpolitikerna kämpade för de sista väljarna i Östersund

Jämtland, 24 augusti 2018

Valmanifest för Region Jämtland Härjedalen

Jämtland, 17 augusti 2018

Kommunalråd efter SD:s uttalande: ”Fri renskötsel vore förödande”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.