Daniel Eriksson

Sekreterare i MP Lerum, 2:e vice ordförande i Beredningen bildning, sysselsättning & näringsliv, Ledamot KF, Ersättare i KF:s valnämnd, Styrelsens webbadministratör 1 av 2.

Daniels hjärtefrågor

Demokrati.

Utrikespolitik och global rättvisa.

Internet och integritet.

Jämställdhet och jämlikhet.

Kollektivtrafik.

När kollektivtrafiken fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på fler resor, färre förseningar och enklare biljettlösningar, både i Sverige och Europa. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas.

Miljö och klimat.

Daniel Eriksson