Erik Apel

Ersättare, Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i region Uppsala.

Eriks hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Ekonomi och skatter.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön.

Fred och försvar.

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Mer om Erik Apel

Erik Apel om politik

Klimatet går först
Utan ett stabilt klimat försvinner förutsättningarna för ekonomin, välfärden, tryggheten och freden. Det behövs ett parti som sätter klimatet först och låter Sverige visa vägen i omställningen mot ett hållbart samhälle. Till exempel behöver vi satsa på förnybar energi, klimatsmart mat och att  göra det enkelt att resa kollektivt.

Ett jämlikt samhälle som hänger ihop 
Alla har rätt att få en lika bra skolgång och ges chansen att jobba till rimlig lön. Ojämlikhet och segregation måste vändas, t.ex. genom blandande skolklasser, blandat bostadsbyggande och rödgrön skatteväxling där vi sänker skatten på arbete och det som är bra för miljön och höjer den på kapital och det som är dåligt för miljön.

En rättvis och sammanhängande utrikes- och säkerhetspolitik
Sverige ska göra gott i världen, vi ska exportera fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, inte vapen. Sverige ska ha en modern, bred, grön säkerhetspolitik och göra sin del i det internationella fredsarbetet. Vi ska trycka på för ett grönare, öppnare och mer demokratiskt EU.

Personligt

Därför är jag miljöpartist
Jag blev miljöpartist när jag insåg att klimatet är den övergripande viktigaste framtidsfrågan – miljön och klimatet är inte separata samhällsfrågor som man kan ägna tid åt lite ibland. De är grunderna för allt annat som ryms inom samhället. Planeten är vårt hem och naturen är det som ger mat och levnadsförhållanden. Jag sympatiserar med den gröna grundtanken: vi ska ta hand om planeten och varandra.