Ett starkt försvar och ett starkt fredsarbete

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Miljöpartiet vill

  • att Sverige ska vara militärt alliansfritt, värna folkrättens principer och fortsatt stå fritt från Nato-medlemskap.
  • att Sverige ska stärka sin försvarsförmåga och ha en modern försvars- och säkerhetspolitik som förhåller sig till komplexiteten i hur olika hot är sammanlänkade (som cyberhot, terrorism, naturkatastrofer och beroende av olja, gas och uran)
  • stå upp för internationella lagar och regler
  • stärka det civila försvaret och krisberedskapen för att kunna möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer, cyberattacker och våldsbejakande extremism
  • stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbete.
  • att Sverige antar lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen i Sverige både i freds- och krigstid.
  • ratificera konventionen om kärnvapenförbud och arbeta för ett totalförbud mot  att använda autonoma vapensystem.
  • inte att Sverige ska anpassa sin utrikespolitik efter auktoritära staters krav för  kunna att bli medlem i Nato och Sverige ska inte börja sälja vapen till Turkiet.

Sverige ska vara militärt alliansfritt

Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har satt den europeiska säkerhetsordningen ur spel och orsakat ett drastiskt  försämrat säkerhetspolitiskt läge. Detta har konsekvenser för Europa och för Sverige. Miljöpartiet vill att Sverige ska fortsätta vara en stark röst för demokrati, fred och mänskliga rättigheter. Vi står upp för alliansfriheten och vill inte se Sverige gå in som medlem i Nato. För oss handlar alliansfrihet om att kunna välja med omsorg vilka vi samarbetar med. Att stå fri från militära allianser ökar våra möjligheter att föra dialog, agera fredsmäklare och därmed bidra till avspänning, inte minst i vårt närområde.

Nej till kärnvapen

Miljöpartiet kommer att fortsätta arbeta emot kärnvapen, även i ett läge där Sverige om medlemskap i Nato. Sverige ska vara en kärnvapenfri nation, med god lagstiftning som skapar förutsebarhet och säkrar detta över tid.  Vi vill bland annat att Sverige antar lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen i Sverige både i freds- och krigstid. Vid eventuellt medlemskap i Nato vill Miljöpartiet inte att det ska finnas permanenta Natotrupper i Sverige och inte heller att Sverige ingår i Nuclear Planning Group.

Goda relationer säkrar freden

Fredliga samarbeten mellan länder är bra sätt att förebygga konflikter. Därför stöttar vi organisationer som FN och EU, som för länder närmare varandra. Det är viktigt att stå upp för de internationella lagar som förhindrar att stora stater utnyttjar de som är svagare.

En breddad hotbild

Miljöpartiet vill att försvaret ska kunna möta olika typer av hot, Sverige som land behöver bli mer motståndskraftigt. Naturkatastrofer, miljöförstöring, teknologiska katastrofer som härdsmältor och cyberattacker är exempel på sådana hot. För att stärka vår motståndskraft vill Miljöpartiet prioritera det civila försvaret, som länge fått stå tillbaka för det militära.

Stoppa konflikter innan de uppstår

Miljöpartiet vill att Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor – inte med krigsindustrin. Demokratibistånd, satsningar på diplomati och kamp mot klimatförändringar är viktigt säkerhetsarbete.

Fördjupning

MP: Våra sju krav när vi går med i Nato
Nödvändigt att rusta upp det civila försvaret
Mer pengar till totalförsvaret 
Per Bolund om Nato
Ett Sverige som ligger steget före i krisen – hela listan
Totalförsvarspropositionen 2021–2025

Nyheter på Fred och försvar

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Per Bolund om Nato

Mer pengar till totalförsvaret

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter