Ett starkt försvar och 
ett starkt fredsarbete

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Miljöpartiet vill

  • att Sverige ska vara militärt alliansfritt, värna folkrättens principer och fortsatt stå fritt från Nato-medlemskap.
  • att Sverige ska stärka sin försvarsförmåga och ha en modern försvars- och säkerhetspolitik som förhåller sig till komplexiteten i hur olika hot är sammanlänkade (som cyberhot, terrorism, naturkatastrofer och beroende av olja, gas och uran)
  • stå upp för internationella lagar och regler
  • stärka det civila försvaret och krisberedskapen för att kunna möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer, cyberattacker och våldsbejakande extremism
  • stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbete.
  • att Sverige antar lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen i Sverige både i freds- och krigstid.
  • ratificera konventionen om kärnvapenförbud och arbeta för ett totalförbud mot  att använda autonoma vapensystem.
  • inte att Sverige ska anpassa sin utrikespolitik efter auktoritära staters krav för  kunna att bli medlem i Nato och Sverige ska inte börja sälja vapen till Turkiet.


Nyheter på Fred och försvar

Regeringens Nato-ansökan är oansvarig

Ett år av sorg och skräck

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter