Ett starkt försvar och 
ett starkt fredsarbete

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje. Samtidigt som vi bygger upp vår försvarsförmåga måste vi fortsätta satsa på fredsfrämjande insatser i världen.

Miljöpartiet vill

  • Att Sverige ska stärka sin försvarsförmåga och ha en modern försvars- och säkerhetspolitik som förhåller sig till komplexiteten i hur olika hot är sammanlänkade (som cyberhot, terrorism, naturkatastrofer och beroende av olja, gas och uran).
  • Stå upp för att internationella lagar och regler efterföljs i konflikter.
  • Stärka det civila försvaret och krisberedskapen för att kunna möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer, cyberattacker och våldsbejakande extremism.
  • Stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbete.
  • Att Sverige antar lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen i Sverige både i freds- och krigstid.
    ratificera konventionen om kärnvapenförbud och arbeta för ett totalförbud mot  att använda autonoma vapensystem.


Nyheter på Fred och försvar

Regeringens Nato-ansökan är oansvarig

Ett år av sorg och skräck

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter