Ett starkt försvar och ett starkt fredsarbete

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Miljöpartiet vill

  • att Sverige ska vara alliansfritt, värna folkrättens principer och fortsatt stå fritt från Nato-medlemskap
  • stå upp för internationella lagar och regler
  • stärka det civila försvaret och krisberedskapen för att kunna möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer, cyberattacker och våldsbejakande extremism
  • stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande arbete.

Sverige ska vara militärt alliansfritt

Miljöpartiet vill skapa en säkrare och mer fredlig värld. Samtidigt har hoten i vårt närområde ökat de senaste åren. Sverige bör bidra till att minska spänningarna och främja dialog, det gör vi bäst som alliansfria. Därför vill vi inte gå med i Nato.

Goda relationer säkrar freden

Fredliga samarbeten mellan länder är bra sätt att förebygga konflikter. Därför stöttar vi organisationer som FN och EU, som för länder närmare varandra. Det är viktigt att stå upp för de internationella lagar som förhindrar att stora stater utnyttjar de som är svagare.

En breddad hotbild

Miljöpartiet vill att försvaret ska kunna möta olika typer av hot, Sverige som land behöver bli mer motståndskraftigt. Naturkatastrofer, miljöförstöring, teknologiska katastrofer som härdsmältor och cyberattacker är exempel på sådana hot. För att stärka vår motståndskraft vill Miljöpartiet prioritera det civila försvaret, som länge fått stå tillbaka för det militära.

Stoppa konflikter innan de uppstår

Miljöpartiet vill att Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor – inte med krigsindustrin. Demokratibistånd, satsningar på diplomati och kamp mot klimatförändringar är viktigt säkerhetsarbete.

Miljöpartiet regerar

I regering har Miljöpartiet bidragit till stora satsningar för att öka Sveriges civila försvar och krisberedskap.

  • Motståndskraften och försörjningsförmågan inom områdena hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post stärks. Anslagen höjs från en miljard kronor 2021 till 4,2 miljarder kronor 2025.
  • Satsningar görs på att anlägga våtmarker som är viktiga både som regulatorer för vatten och vattenhållande.
  • Sverige får ett nationellt institut för bevakande av mänskliga rättigheter.

Nyheter på Fred och försvar

Per Bolund om Nato

Mer pengar till totalförsvaret

Nu rustar vi ett Sverige som ligger steget före krisen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter