Ewa Larsson

Ordförande Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Ewa Larsson
Ewas hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

”Jämställdhet är en förutsättning för en ekologisk och ekonomisk hållbarhet, där sociala värden får styra”

Mer om Ewa Larsson

Ewa Larsson om politik

 

När jag växter upp i Stockholm på 50-talet var allt möjligt, framtiden tillhörde alla och barnen var redskapet att förverkliga drömmar ut ur fattig-Sverige. Jag lekte och sjöng i parkleken.

På 60-talet ökade kunskapen om kemiska tillsatserna i maten, skog och odlingar besprutades och exploateras hårt, allt fick ett industritänk, stort, mycket och billigt var bäst. Jag lyssnade på musik och skrev poesi.

På 70-talet tog Sverige ledningen och i Stockholm ordnades det första politiska internationella miljömötet med mål att hela världen skulle samarbeta för en hållbar och jämställd värld. Jag bildade en miljögrupp på St: Eriks folkhögskola med vatten och kärnkraft i fokus. Jobbade på CSN.

På 80-talet fick jag själv barn, arbetade i kommunalpolitiken för att ändra fokus från stort till litet. Första fajten var att ge mina barns förskola rätt att inhandla ekologisk mjölk trots centralt beslutade upphandlingsavtal. Jobbade på Rädda barnen, i Riksdagen och startade Waldorfskola

På 90-talet blev jag invald i Sveriges Riksdag, utifrån breda arbetslivserfarenheter blev jag en god allmänpolitiker med fokus på kultur. Min valkrets träffade jag på T-bane linje 17, söderut. Var med i vice statsminister Mona Sahlins delegation på den stora FN konferensen i Kina om jämställdhet, ”Platform for Action -95.

På 2000-talet fick jag möjlighet att företräda de Gröna i Nordiska Rådets miljöutskott, energi och vatten. Atomvapen och avfall i Murmansk, skitiga Östersjön och oljeborrning i Norge kontra förnyelsebar energi och GMO-fria zoner i Europa låg på dagordningen. Jag hann också med att skriva en del internationellt publicerade rapporter för Gröna kvinnor om jämställd och hållbar utveckling.

Nu är det 2010-tal och Miljöpartiet är med och bestämmer i det omställningsarbete som pågår. Jag jobbar för en jämställd och social hållbar framtid. Att tänka globalt och handla lokalt, det är min livsfilosofi.