Gunnar Gustafsson

Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping

Naturen har ingen rösträtt.

Jag är främst engagerad i frågor som rör klimat, natur och miljö. Men hur staden och landsbygden utvecklas, barn och unga, skola, vård och omsorg, frihet och alla människors lika värde är också viktiga för mig. Livet är en massa delar som alla hänger ihop på något vis.

Ett hållbart samhälle betyder trivsammare samhällen och städer. Mer utrymme för natur, färre bilar, men gemenskap, både människor emellan och med naturen.

Jag vill vill ha ett närmare Linköping. Utveckla stadsdelcentrumen och de mindre orternas centrum. Idrottsanläggningar mer spritt över staden, skola och kulturskola med verksamhet på flera ställen än centrala Linköping. Linköping växer, men stadsplaneringen är för en småstad. Det måste vi ändra på!

Aktuella frågor för Gunnar Gustafsson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Gunnar Gustafsson

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Gunnar Gustafsson

Nyckelperson/kansli Söderköping

Gunnar Gustafsson Joakim Hörsing

Kommunstyrelsen Linköping

Gunnar Gustafsson Maria Moraes

Samhällsbyggnadsnämnd Linköping

Gunnar Gustafsson